Staircases
Maria Levitsky  Staircases SGP
Stairs & Shadow
2004
SGP
various
Maria Levitsky  Staircases Silver Gelatin Print
Stairs, Prague
2003
Silver Gelatin Print
10" x 10"

Maria Levitsky  Staircases Silver Gelatin Print
Stairs, N.H.
2001
Silver Gelatin Print
7" x 7"
Maria Levitsky  Staircases Silver Gelatin Print
Shoes on Stairs (Invisible Ascending)
2000
Silver Gelatin Print
11" x 14"

Maria Levitsky  Staircases Silver Gelatin Print
Stairs, Dijon 1
2004
Silver Gelatin Print
7" x 7"
Maria Levitsky  Staircases Silver Gelatin Print
Stairs, Dijon 2
2004
Silver Gelatin Print
7" x 7"

Maria Levitsky  Staircases Silver Gelatin Print
Stairs, Dijon 3
2004
Silver Gelatin Print
7" x 7"
Maria Levitsky  Staircases Silver Gelatin Print
Stairs Up, France
2000
Silver Gelatin Print
various

Maria Levitsky  Staircases Silver Gelatin Print
Industrial Stairs Going Down
2002
Silver Gelatin Print
10" x 10"
Maria Levitsky  Staircases Silver Gelatin Print
Stairs, Czeck countryside
2003
Silver Gelatin Print
7" x 7"